2001. óta a munkabiztonság szolgálatában

Minőségpolitika

A Protektor 2001 Kft. vezetése a szervezet feladataival, küldetésével, jövőképével és stratégiájával összhangban MSZ EN ISO 9001:2015 szabványkövetelmény szerinti minőségirányítási rendszert működtet.

Az irányítási rendszer célja, hogy:
 • Biztosítsa az elvárásoknak és az érdekelt felek követelményeknek megfelelően a célkitűzések megvalósítását, valamint a társaság költséghatékony működését,
 • Segítse társaság munkafolyamatainak azonosítását, működtetését, fejlesztését, a feladatok folyamatos figyelemmel kísérésével, a nemzeti és a szakmai elvek érvényesülésével,
 • Támogassa a társaság munkafolyamatokra épülő, rendszerszemléletű vezetését, ezen munkafolyamatok azonosítása, szabályozása, követhetősége, ellenőrizhetősége és a biztonság figyelembevétele mellett,
 • Tartalmazza az elkötelezettséget a folyamatirányítás iránt, beleértve a kockázatkezelést.
A társaság vezetése a Protektor 2001 Kft.-ét az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvánnyal összhangban, az abban foglalt követelményeknek megfelelően vezeti. Gondoskodik a társaság egészének működéséről úgy, hogy megfeleljen a szabványban foglalt követelményeknek.
A vezetés ennek érdekében:
 • A társaság stratégiájában meghatározza a szervezet átfogó céljait, és azok megvalósítása érdekében teendő intézkedéseket.
 • Azonosítja, valamint szabályzatok és belső szakmai utasítások formájában leírja az társaság működési folyamatait, statisztikai rendszerben méri azok teljesítményét.
 • Vezetőségi átvizsgálás alkalmával a kockázatértékelésről és az audit folyamatokról, az önértékelés eredményeiről beszámolót készít.
 • Figyelmet fordít a mindenkor hatályos jogszabályi előírások ismeretére, betartására, betartatására, a biztonságos adat-, és információkezelésre,
 • Segíti a munkatársak képzését, önképzését, támogatja az innovációs folyamatokat, biztosítja a hatékony munka feltételeit, méri a dolgozók elégedettségét és elismeri a hatékony, eredményes munkavégzést.
 • Az egészséget alapvető emberi jognak és a legfőbb értéknek tekinti, melynek megőrzése, fejlesztése érdekében a szakmai, jogi és etikai szabályokat maradéktalan betartja és betartatja.
 • A beszállítók értékelésén keresztül megteremti azon partnerek körét, amelyeken keresztül a szükséges anyagi készletek minőségben és értékben, megfelelő szállítási kondíciókkal racionalizálhatók.
 • Kockázatkezelést végez a folyamatok eredményeiről, különös tekintettel az incidensekre, káros eseményekre és az épphogy elkerült káros eseményekre.
 • Megfelelő intézkedéseket határoz meg és tesz, hogy az érdekelt felek által támasztott elvárások összhangban legyenek, a vevői elégedettség növekedésével.
A társaság szabványon alapuló irányítási rendszere biztos alapot nyújt a stratégiai szemléletű, folyamatközpontú, méréseken alapuló és folyamatos fejlesztéseket támogató működéséhez.
vissza
Kipróbálná termékeinket? További információra van szüksége? Keressen bizalommal, örömmel segítünk!
ELÉRHETŐSÉGEINK
cím
Protektor 2001 Kft
1094 Budapest, Tűzoltó u. 59
telefon
+36 1 323-0523
fax
+36 1 323-0524
email
info@protektor2001.hu
adatvédelem
adatvédelmi tájékoztató
FORRÓ DRÓT
+36 30 366-2740
TÉRKÉP